Regulamin Tapicerstwo Samochodowe Piotr Kubiak

Polityka Prywatności oraz Plików Cookies („Polityka Prywatności”)

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje prawa osób odwiedzających serwis oraz korzystających z usług i produktów oferowanych za jego pośrednictwem. Jest również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.

Właściciel serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym w Firmie inspektorem ochrony danych poprzez adres email: piotrk3@op.pl lub pisemnie na adres siedziby Firmy (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

 

§I Informacje ogólne, pliki cookies

1. Właścicielem i operatorem serwisu autotapicer24.pl jest Tapicerstwo Samochodowe Piotr Kubiak, z siedzibą w Luboniu (kod pocztowy 62-030), ul. Wysoka 15, , NIP: 7771009043. Zgodnie z przepisami RODO, właściciel serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu („Administrator”).

2. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies.
b) poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu.
c) poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.

6. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.

7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.

8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

9. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników serwisu,
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka.

10. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.

11. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

12. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

14. Administrator jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego, co oznacza, że Właściciel danych otrzyma szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora przedkładając dokumenty aplikacyjne związane z czynnościami dotyczącymi zawarcia umowy o realizację szkolenia zarówno komercyjnego jak i w ramach dofinansowania ( fundusze UE lub KFS lub inne)

15. Administrator jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania Państwa praw, oraz Administrator odpowiada za zrealizowanie Państwa żądań w zakresie ochrony danych osobowych.

16. Administrator prowadzi wspólny zbiór danych osobowych, w którym znajdują się zbiory danych osobowych. Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e‑mail: piotrk3@op.pl lub pisemnie na adres siedziby Tapicerstwo Samochodowe Piotr Kubiak.

 

§II Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach

1. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora:

a) w przypadku gdy użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo

b) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik serwisu (art. 6 ust.l lit. b RODO), w przypadku, gdy serwis umożliwia zawarcie umowy między Administratorem a użytkownikiem serwisu.

2. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu. Brak podania danych przez użytkownika serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.

3. W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, hasło.

4. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez użytkownika serwisu, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej.

5. Dane podane w formularzach zamieszczonych w serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.

6. Użytkownik serwisu, w przypadku gdy serwis posiada takie funkcjonalności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy użytkownik serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres właściciela serwisu stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.

7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej, serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi Administrator w takim zakresie współpracuje.

8. Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.

9. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z usług serwisu, Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Odmowa usunięcia danych osobowych użytkowników serwisu przez Administratora może również nastąpić w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

10. W wypadkach prawem przewidzianych Administrator może udostępniać część danych osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich.

11. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

12. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:

a) są użytkownikami serwisu autotapicer24.pl, w tym użytkownikami niezarejestrowanymi („Użytkownicy”);
b) są przedsiębiorcami, których dane pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z rejestrów publicznych (m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) („Przedsiębiorcy”);
c) są potencjalnymi klientami, kontrahentami lub dostawcami, gdyż np. przekazały dane do kontaktu w związku z usługami i produktami oferowanymi przez autotapicer24.pl („Potencjalni klienci”);
d) są klientami, kontrahentami lub dostawcami (przy czym przez klientów rozumie się także osoby, na rzecz których autotapicer24.pl realizuje transakcje finansowe na zlecenie klientów) („Klienci”);
e) działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych („Reprezentanci”);
f) są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do autotapicer24.pl („Skarżący”);
g) mogą być zgodnie z właściwymi przepisami prawa adresatami korespondencji marketingowej.

13. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

a) Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez autotapicer24.pl – jako administratora danych – w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Zawarcie oraz wykonanie umowy o korzystanie z serwisu autotapicer24.pl, w tym założenie i utrzymywanie konta w ramach serwisu autotapicer24.pl, potwierdzenie tożsamości Użytkownika, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć.Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na autotapicer24.pl, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez strony internetowe, w tym poprzez czat, elektroniczne formularze kontaktowe, itp.Realizacja prawnie uzasadnionych interesów autotapicer24.pl (tj. komunikacja z Użytkownikami) oraz dodatkowo zgoda – w sytuacji gdy jest to wymagane (np. przepisami prawa telekomunikacyjnego).
Marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji).Realizacja prawnie uzasadnionych interesów autotapicer24.pl oraz innych firm (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z korzystaniem z serwisu autotapicer24.pl.Realizacja prawnie uzasadnionych interesów autotapicer24.pl (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Użytkowników.Realizacja prawnie uzasadnionych interesów autotapicer24.pl związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.
Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; przywrócenie gotowości do pracy (np. tworzenie kopii zapasowych).Realizacja prawnie uzasadnionych interesów autotapicer24.pl (tj. zapewnienie bezpieczeństwa).
Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

 

b). Dane osobowe Przedsiębiorców mogą być przetwarzane przez autotapicer24.pl – jako administratora danych – w następujących celach:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
Cele informacyjne, związane z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.Realizacja prawnie uzasadnionych interesów autotapicer24.pl, związanych z dążeniem do zwiększenia pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, weryfikacji wiarygodności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, upowszechniania informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym poprzez opinie wystawiane w ramach serwisu autotapicer24.pl.

 

c). Dane osobowe Potencjalnych klientów mogą być przetwarzane przez autotapicer24.pl – jako administratora danych – w następujących celach:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
Zawarcie umowy o współpracy ze autotapicer24.pl.Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na autotapicer24.pl, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne.Realizacja prawnie uzasadnionych interesów autotapicer24.pl związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.Realizacja prawnie uzasadnionych interesów autotapicer24.pl (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego.

d) Dane osobowe klientów mogą być przetwarzane przez autotapicer24.pl – jako administratora danych – w następujących celach:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
Wykonanie umowy o współpracy z autotapicer24.pl, w tym dokonywania płatności lub innych transakcji finansowych, rejestrowania i finansowego rozliczania usług, produktów i materiałów dostarczanych do i przez autotapicer24.pl.Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na autotapicer24.pl w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji).Realizacja prawnie uzasadnionych interesów autotapicer24.pl oraz innych firm (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.Realizacja prawnie uzasadnionych interesów autotapicer24.pl (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji klientówRealizacja prawnie uzasadnionych interesów autotapicer24.plzwiązanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług
Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

e) Dane osobowe Reprezentantów oraz Skarżących mogą być przetwarzane przez autotapicer24.pl – jako administratora danych – w następujących celach:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
Zawarcie oraz wykonanie umowy o korzystanie z serwisu autotapicer24.pl lub umowy o współpracy ze autotapicer24.pl.Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na autotapicer24.pl, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Obsługa wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do autotapicer24.pl.Realizacja prawnie uzasadnionych interesów autotapicer24.pl; realizacja obowiązków prawnych ciążących na autotapicer24.pl.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiRealizacja prawnie uzasadnionych interesów autotapicer24.pl (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami)
Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego.

f) Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia:

Dane
Klientów
Źródło informacjiCel przetwarzaniaCzas przetwarzania
danych osobowych
Zgłoszenia uczestnictwa w
szkoleniu/kursach lub konferencjach organizowanych przez Administratora
• Wykonania zawartej umowy tj uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
• Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
• W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”)
• Marketingu i promocji produktów i usług własnych i podmiotów powiązanych (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem przepisów: podatkowych, dotyczących przedawnienia roszczeń oraz wykonaniem obowiązków archiwizacyjnych ADO
Formularz kontaktowy na stronie internetowejWykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
• Marketingu i promocji produktów i usług własnych i podmiotów powiązanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
• Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem przepisów: podatkowych, dotyczących przedawnienia roszczeń oraz wykonaniem obowiązków archiwizacyjnych ADO
Dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych

• Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);

• Marketingu i promocji produktów i usług własnych i podmiotów powiązanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);

• Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);

• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem przepisów: podatkowych, dotyczących przedawnienia roszczeń oraz wykonaniem obowiązków archiwizacyjnych ADO
Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach• Wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
• W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
• Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
• W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”)
• Marketingu i promocji produktów i usług własnych i podmiotów powiązanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem przepisów: podatkowych, dotyczących przedawnienia roszczeń oraz wykonaniem obowiązków archiwizacyjnych ADO
Newsletter

• Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z powiązanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);

• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem przepisów: podatkowych, dotyczących przedawnienia roszczeń oraz wykonaniem obowiązków archiwizacyjnych ADO
Dane Kontrahentów i innych osób kontaktujących się z AdministratoremDane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych UmowachWykonania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
• W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
• Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
• W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem przepisów: podatkowych, dotyczących przedawnienia roszczeń oraz wykonaniem obowiązków archiwizacyjnych ADO
Dane znajdujące się w korespondencji elektronicznej i papierowej• Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi mam podpisane umowy, w celu ich realizacji • Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi prowadzimy negocjacje przed zawarciem umowy; • Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do nas na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f „RODO”)Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem przepisów: podatkowych, dotyczących przedawnienia roszczeń oraz wykonaniem obowiązków archiwizacyjnych ADO

14. Informacje handlowe to wszelkie formy promocji oraz oferty handlowe, które mogą dotyczyć produktów lub usług autotapicer24.pl oraz produktów lub usług innych firm. Informacje handlowe mogą mieć postać spersonalizowanych komunikatów w oparciu o operacje profilowania, które umożliwiają zaproponowanie użytkownikom produktów lub usług najlepiej dopasowanych do użytkownika preferencji, profilu prowadzonej działalności (Użytkownika lub reprezentowanego przez Użytkownika podmiotu), historii zakupowej, znanych lub przewidywanych oczekiwań.

15. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
– w związku z wykonaniem umowy o korzystanie z serwisu autotapicer24.pl / umowy o współpracy z autotapicer24.pl oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
– w związku z realizacją celów informacyjnych, związanych z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – do czasu zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych szczególną sytuacją Użytkownika (z zastrzeżeniem braku występowania po stronie autotapicer24.pl ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania);
– w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez okres 30 dni;
– w związku z obsługą wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do autotapicer24.pl – do czasu wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem kierowanych do autotapicer24.pl;
– w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;
– w związku z badaniami statystycznymi, działaniami analitycznymi, badaniem satysfakcji – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);
– w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

16. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

– osoby upoważnione przez ADO – pracownicy oraz współpracownicy;
– innym firmom – dla wewnętrznych celów administracyjnych, np. związanych z raportowaniem (sprawozdawczością) w ramach autotapicer24.pl, dla celów statystycznych, rachunkowych oraz zarządczych, w tym wewnętrznej analizy zarządczej (np. w związku z realizacją wymogów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu);
– innym firmom  – dla ich własnych celów marketingowych (w sytuacji udzielenia stosownej zgody);
– podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na autotapicer24.pl (np. w związku z nadużyciami, do jakich mogło dojść w ramach serwisu autotapicer24.pl);
– podmiotom świadczącym na rzecz autotapicer24.pl lub pozostałych firm usługi w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
– podmiotom świadczącym na rzecz autotapicer24.pl lub pozostałych firm usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
– podmiotom świadczącym na rzecz autotapicer24.pl lub pozostałych firm innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.

17. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz autotapicer24.pl lub pozostałych firm określone usługi, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Państwa te nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające na swym terytorium odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

18. Przekazywanie danych osobowych podmiotom innych firm odbywa się na podstawie Wiążących Reguł Firmowych, które zostały zatwierdzone przez polski oddział autotapicer24.pl nadzorujący przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

19. Mamy świadomość, że Państwa dane osobowe są poufne. autotapicer24.pl zachowuje poufność, bezpieczeństwo oraz chroni Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, jak również przyjętymi przez autotapicer24.pl wewnętrznymi politykami i instrukcjami.

20. autotapicer24.pl wdrożyła technologiczne oraz operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, nadużyciem, lub nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują m.in. szyfrowanie, odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu oraz inne technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę Państwa danych osobowych. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi danych osobowych, które podlegają ochronie.

21. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku, gdy przesyłacie Państwo informacje przez Internet, nie można zagwarantować, iż jest to w 100% bezpieczne.

22. Na potrzeby wszelkich płatności, jakie pobieramy od Państwa online wykorzystujemy uznawany, bezpieczny system płatności online.

23. Korzystanie z serwisu autotapicer24.pl, jak również nawiązanie współpracy lub kontakt w innym celu z autotapicer24.pl są dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z rejestracją w ramach serwisu autotapicer24.pl, jak również zawarcia umowy o współpracy jest niezbędne do zawarcia umowy, a następnie jej wykonania – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.

24. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z serwisu autotapicer24.pl.

25. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. uczestnictwa w szkoleniach/doradztwach/kursach/konferencjach/projektach/programach/webinariach/e-learningu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

§III Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Administrator może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)– Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

3.Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

„Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Firma potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy

b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

c) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może w dalszym ciągu przechowywać dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu realizacji umowy)

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) – W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego. Administrator ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwicie się przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych w takich celach.

7. Realizacja powyższych uprawnień użytkowników serwisu może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.

8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Przysługuje użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§IV Logi serwera

1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:

a) publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,

b) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

c) nazwa użytkownika serwisu podawana w procesie autoryzacji (logowania),

d) czas nadejścia zapytania,

e) kod odpowiedzi http,

f) liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

g) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,

h) informacje o przeglądarce internetowej użytkownika serwisu,

i) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

2. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

 

 

Cel serwisu

Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Naszej Firmy w zakresie między innymi:

– Przedmiotu działalności;
– Świadczonych usług;
– Informacji związanych z zakresem świadczonych usług;
– Kontaktu.
– Usług e-learningowych, szkoleń online.

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej Naszej Firmy jest jej własnością, a wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

Strona internetowa oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

Informacje

Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na stronie internetowej i nie gwarantuje ich aktualizacji.

W szczególności rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie odbiegać od opinii lub stwierdzeń zamieszczonych na stronie internetowej.

Informacje zawarte na stronie internetowej oraz stronach z nią powiązanych (np. blogach) mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. Niektóre informacje podane na stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji.

Informacje zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Nasza Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje

Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest niezbędne.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał ze strony internetowej wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony internetowej oraz za przerwy w jej dostępności.

Nasza Firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze strony internetowej.

Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie i polityce prywatności. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści regulaminu i polityki prywatności na stronie internetowej i obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

Niniejszy regulamin i polityka prywatności są udostępniane nieodpłatnie użytkownikom strony internetowej, którzy mogą je pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 1 marca 2019 roku do zmiany lub odwołania w całości lub w części.